Minä - Me - Menestys

Työelämävalmentaja -koulutus

alkaa maaliskuussa 2019! Hae mukaan!

Haluatko kokonaan uuden ammatin? Tai laajentaa mahdollisuuksiasi nykyisessä työssäsi? Tai vaan syventää nykyistä osaamistasi? Työelämävalmentaja -koulutus kehittää merkittävästi työelämä- ja valmennustaitojasi itsesi, organisaatiosi ja asiakkaittesi hyödyksi. 

Koulutuksessa syvennytään valmentavassa roolissa toimimiseen. Sisäistät ja opit hyödyntämään erilaisia työelämätaitoja parantavia työkaluja ja käytäntöjä omassa työssäsi. 

Työelämävalmentaja -koulutuksesta voit saada uuden ammatin, jossa toimit eri työyhteisöjen kanssa kehittäen ja tukien asiakasorganisaatioittesi työyhteisötaitoja, vuorovaikutusta ja tuloksellisempaa johtamista ja tiimityötä. Tai voit syventää osaamistasi ja hyödyntää opittuja menetelmiä nykyisessä organisaatiossasi tavoitteena tuloksellinen, vuorovaikutteinen ja hyvinvoiva työyhteisö.  

 Koulutuksen järjestäjänä toimii Mentoritas Oy ja pääkouluttajana Maritta Joki, kokenut työelämävalmentaja, mentori ja terapeutti. Lue lisää Marittasta klikkaamalla tästä. Lisäksi mukana on oman alansa vahvoja asiantuntijoita vierailevina kouluttajina.

 

Työelämävalmentaja -koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka

 • ovat aidosti kiinnostuneet itsensä kehittämisestä ja ihmisenä olemisesta yleensä

 • haluavat kehittää omia vuorovaikutustaitoja ja kykyä ihmisten aitoon kohtaamiseen

 • haluavat tukea ihmisiä heidän omalla kehityspolullaan valmennuksellisin keinoin ja kulkea rinnalla

 • haluavat tukea työyhteisöjen toimivuutta, vastuullisuutta, tuloksellisuutta ja paremman johtamisen kulttuuria

 • haluavat tukea työyhteisöjen hyvinvointia ja työn iloa

 • haluavat kehittää omaa valmentavaa työotetta. 

 

Koulutuksen tavoite ja toteutus 

Koulutusohjelman jälkeen

 • tunnet itsesi paremmin

 • osaat kohdata ihmiset aidommin

 • osaat olla läsnä

 • osaat hyödyntää työelämän eri yhteistyö- ja kehittämismenetelmiä

 • pystyt valmentamaan yksilöitä ja ryhmiä

 • pystyt toimimaan ihmisläheisessä ja vaikuttavassa roolissa työssäsi. 

Koulutus tapahtuu oman työn ohella Espoossa. Koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäiviä on yksi kuukaudessa ja yksi lähiopetusjakso on kaksipäiväinen sisältäen yöpymisen. Tämän lisäksi on välityöskentelyä. 

Koulutus pitää sisällään yksilö- ja ryhmätyöskentelyä, luentoja, kirjallisuutta, yhteisiä keskusteluja, harjoitteita ja toiminnallisia menetelmiä.

Seuraava Työelämävalmentaja -koulutus alkaa maaliskuussa 2019!

1. jakso 28.3.2019
MINÄ - Hyvä itsetuntemus on avain! 
Avainsanat: itsetuntemus, turvan ja luottamuksen rakentaminen, yhteistyöedellytysten luominen

2. jakso 11.-12.4.2019 kaksipäiväinen sis. yöpymisen (paikka vahvistetaan myöhemmin)
MINÄ - Vuorovaikutussuhteet, läsnäolo ja ryhmään liittyminen
Avainsanat: itsetuntemus, tunteet, rakkaus, turva, toisiin ja ryhmään liittyminen

3. jakso 9.5.2019
ME - Kohti työiloa – mitä se on, miten työnilo saavutetaan?
Avainsanat: myötätunto, itsemyötätunto, vastuu, vahvuudet, työroolit

4. jakso 13.6.2019
ME - Rakentava vuorovaikutus – mikä edistää, mikä estää? 
Avainsanat: erilaisuus, vuorovaikutus, aikuisuus, vastuu, aikuisuuteen ohjaaminen

5. jakso 15.8.2019
ME - Kohti parempaa työelämäkokemusta
Avainsanat: coachus, mentorointi, fasilitointi, ristiriitatilanteet, valmentava johtaminen

6. jakso 12.9.2019
MENESTYS - Kohti parempaa asiakaskokemusta
Avainsanat: asiakas, asiakaskohtaaminen, asiakastyytyväisyys, asiakaskokemus, asiakasajattelun ja -työn kehittäminen

7. jakso 17.10.2019
MENESTYS - Oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin
Avainsanat: rekrytointi, perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen ja keinot, ydinosaaminen, ura, uran edistäminen, puuttuminen, ohjaaminen, viimeiset keinot

8. jakso 28.11.2019
MENESTYS - Valmentava johtaminen ja valmentaminen kohti toimivampia työyhteisöjä
Avainsanat: valmentaminen, johtaminen, esimiestyö, tiimityö, tavoitteellisuus, tuloksellisuus

9. jakso 16.1.2020
MINÄ, ME, MENESTYS - Työelämävalmentajana työskentely

 (Oikeudet sisällöllisiin muutoksiin pidätetään.) 

 

Koulutuksen hinta ja hakuohjeet

Koulutuksen hinta 3950 € (yksityishlöille sis alv, yrityksille alv lisätään hintaan). Koulutusmaksun voi maksaa myös erissä. 

Koulutukseen hyväksytään hakemusten perusteella. Valittavilla henkilöillä tulee olla monipuolista työkokemusta ja valmiuksia vastuulliseen ja vaikuttavaan valmennustyöhön. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen info@mentoritas.fi. Hakemuksen perusteella tehdään lyhyt puhelinhaastattelu. Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Opiskelupaikka vahvistetaan ja varataan varausmaksun maksamisella.