Esimiesroolin haltuunotto, esimiestyöhön perehdytys

Oletko uusi esimies tai vasta vähän aikaa esimiestehtävissä toiminut? Oletko saanut kunnon perehdytyksen esimiestyöhön? Ihmisten johtaminen on merkittävä osa-alue yritystoiminnassa. Toisaalta johdetaan yksilöitä, heidän arvojaan, asenteitaan ja motivaatiotekijöitään, ja toisaalta johdetaan ryhmiä. Tarvitaan ryhmädynamiikan ja tiimityön lainalaisuuksien tuntemusta. Prosessien johtaminen, työlainsäädännön perusteiden tunteminen, päätöksenteko, valta- ja vastuukysymykset, tehokkaat kokouskäytännöt sekä konfliktien ratkaisut ja neuvottelut kuuluvat esimiestyöhön. Käytännön esimiestyöhön kuuluvat myös palautteen antaminen, motivointi, tiedonkulku ja delegointi.

Esimiestermi tulisi ymmärtää ammattina, ei asemana. Johtaminen on ammatti, jonka voi oppia. Esimiehellä tulee olla herkkyyttä ihmissuhdeasioissa ja toisaalta liikemiesmäistä vaistoa.

Kenelle

Uudet esimiehet tai vähän aikaa esimiestehtävissä toimineet, henkilöstöhallinnon ammattilaiset, joiden tehtäviin kuuluu esimiestyöhön perehdyttäminen ja esimiestyön tukeminen.

Miksi tämä valmennus?

Tutkimusten mukaan yrityksen tärkeimpiä menestystekijöitä on sen ylivertainen kyky johtaa henkilöstöään. Johtamisella ja esimiestyöllä on suuri merkitys sille, miten yritys onnistuu motivoimaan henkilöstönsä ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi ja kuinka kilpailukykyinen yritys on. Ihmisten johtaminen on merkittävä osa-alue yritystoiminnassa. Tästä syystä esimiestyöhön perehdyttämiseen, esimiestyön tukemiseen ja kehittämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Ota yhteyttä ja kysy lisää valmennuksesta! Pyydä tarjous! p. 040-531 4637 tai info@mentoritas.fi