Alaistaidot, miten minua tulee johtaa?

Miten minä voin vaikuttaa siihen, miten esimieheni käyttäytyy? Tiedätkö, mitä sinulta odotetaan ja milloin?
On aika ottaa ohjat omiin käsiin ja vaikuttaa omaan ammatilliseen kehittymiseen sekä omaan työviihtyvyyteen
ja työhyvinvointiin. Omalla asenteella ja kommunikoinnilla on suuri merkitys työssä pärjäämisessä ja siinä kehittymisessä.

Kenelle

Työntekijöille, joilla on esimies ja jotka haluavat toimia rakentavasti työyhteisönsä hyväksi. Henkilöille, jotka haluavat vaikuttaa siihen, miten heitä johdetaan.

Miksi tämä valmennus?

Työyhteisön viihtyvyys, toimivuus ja tuloksellisuus kasvavat, kun työntekijöillä on alaistaidot hallussaan ja rakentava lähestymistapa työn tekemiseen, sen kehittämiseen ja muutosten kohtaamiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää valmennuksesta! Pyydä tarjous! p. 040-531 4637 tai info@mentoritas.fi