Tuloksellinen tiimityö – erilaisuus on vahvuus!

Jokaisella on luontainen tiimityörooli ja tapa toimia ryhmässä. Ihmiset ovat kaikki erilaisia. Ne asiat, jotka ohjaavat toimintaa ja yhteistyötä toisten kanssa ovat piilossa muilta ja joskus jopa ihmiseltä itseltään. On tärkeää tutkia itseään ja muita tiimityön tekemisen näkökulmasta. Mitkä ovat tehokkaan tiimin tunnuspiirteet? Mitä erilaisia tiimirooleja on ja kuinka ne täydentävät toisiaan? Mitkä ovat kunkin tiimiroolin vahvuudet ja kehittämiskohteet ja mitä kukin parhaimmillaan tuo tiimiin ja pahimmillaan vie siltä. Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia valmennuksen aikana.

Kenelle

Tiimeille, jotka haluavat parantaa yhteistyön tekemistä ja tiimin tuloksellisuutta. Tiimissä tai työryhmässä työskenteleville, jotka haluavat ymmärtää omaa ja toisten luontaista tapaa tehdä yhteistyötä muiden kanssa.

Miksi tämä valmennus?

Parempi ymmärrys ihmisten erilaisuudesta luo pohjan tuloksellisemmalle yhteistyölle. Mitä sujuvampaa yhteistyö ja vuorovaikutus tiimissä on, sitä itseohjautuvampi, aloitteellisempi ja tehokkaampi tiimi on ja sitä parempia tiimin tulokset ovat. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää valmennuksesta! Pyydä tarjous! p. 040-531 4637 tai info@mentoritas.fi