Esimiestaitojen kehittäminen

Valmennukset johtoryhmille ja esimiehille

Minä, me, menestys -valmennusten tavoitteena on uuden oivaltaminen, kokemuksien jakaminen ja opitun jalostaminen omaan työyhteisöön sopivaksi. Vastuun ottaminen omasta toiminnasta ja vaikuttaminen niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa on toimivan työyhteisön perusta. Erilaisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen hyödyttää koko työyhteisöä.

Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen ja esimiestaitojen kehittäminen on aina ajankohtaista.Hyvä esimiestyö on kriittinen menestystekijä yritykselle. Jokainen esimies haluaa onnistua omassa työssään ja olla pidetty, arvostettu ja tuloksia aikaansaava. Esimiehenä toimiminen on ammatti ja esimiestaitojen kehittäminen on valinta. Valinta, joka hyödyttää koko työyhteisöä ja johtaa liiketoiminnan kasvuun ja tulokselliseen toimintaan.

Kaikki valmennukset muokataan vastaamaan ajankohtaista tarvetta. Valmennuksia toteutetaan avoimina- ja yrityskohtaisina valmennuksina, pienryhmille sekä yksittäisille tarvitsijoille. 

Alla esimerkkejä erilaisista valmennuspäivistä.


Esimiesroolin haltuunotto, esimiestyöhön perehdytys

Tutkimusten mukaan yrityksen tärkeimpiä menestystekijöitä on sen ylivertainen kyky johtaa henkilöstöään. Johtamisella ja esimiestaidoilla on suuri merkitys sille, miten yritys onnistuu motivoimaan henkilöstönsä ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi ja kuinka kilpailukykyinen yritys on. Ihmisten johtaminen ja esimiestaitojen kehittäminen on merkittävä osa-alue yritystoiminnassa. Lue lisää!


Hankalat ja haastavat tilanteet esimiestyössä

Esimies johtaa työhyvinvointia ja näyttää esimerkillään, mikä työyhteisössä on sallittua ja mikä ei. Hankaliinkin tilanteisiin on tartuttava, jotta voidaan varmistaa tiimin tuloksellinen toiminta. Esimiestaitojen kehittäminen auttaa selviytymään hankalistakin tilanteista. Työhyvinvoinnin puute, alisuorittaminen tai työmotivaation puute maksavat rahaa, paljon. Lue lisää!


Onnistu rekrytoinnissa!

Rekrytointi on aina merkittävä investointi ja siihen liittyy riskejä. Valmennuksessa keskitytään seikkoihin, joilla  tämä tärkeä investointi hoidetaan mahdollisimman hyvin ja riskit minimoiden. Lue lisää!


Palautteen antamisen vaikeus ja helppous – palautteen antaminen johtamisen välineenä

Palautteen antaminen koetaan usein henkilöstökyselyissä riittämättömäksi. Palautetta odotetaan ja halutaan, mutta sen antaminen koetaan vaikeaksi. Palautteen antamisella on merkitystä yksilöiden, työyhteisöjen ja toiminnan positiiviseen kehitykseen. Esimiestaitojen kehittäminen palautteen antoon kannattaa, sillä palautteen antaminen on ”ilmainen” johtamisen väline, jonka jokainen voi ottaa käyttöönsä parantaakseen työntekijöiden osaamista, motivaatiota ja yrityksen tulosta. Lue lisää!


Coaching johtamistavaksi

Valmentava johtamisote parantaa työntekijöiden motivaatiota ja vastuullisuutta. Se nopeuttaa toimintaa, luo uusia ideoita ja parantaa tuloksia. Valmentava johtaja voi luottaa alaistenssa oma-aloitteisuuteen ja kykyyn toimia yhteisten tavoitteiden eteen. Työntekijät ovat sitoutuneita. Lue lisää!


Henkilöstöasioiden ABC esimiehille

Hyvin hoidetut henkilöstöasiat ovat vahva kilpailutekijä yritykselle. Kun esimies tietää, miten tulee toimia erilaisissa tilanteissa ja henkilöstö voi luottaa siihen, että yrityksessä toimitaan oikeudenmukaisia pelisääntöjä noudattaen, yrityksen menestymiselle on luotu vakaa pohja. Avoimen vuorovaikutuksen kulttuuriin panostaminen ja työmotivaation ja -hyvinvoinnin lisääminen vaikuttavat merkittävästi yrityksen toimintaan. Päivän aikana käydään läpi tuhti paketti niistä henkilöstöasioista, joilla on todella merkitystä esimiestaitojen kehittämiseen. Lue lisää!


Irtisanomistilanteet – miten hoidetaan mahdollisimman hyvin?

Irtisanojan, usein esimiesten, valmentaminen irtisanomistilanteisiin on tärkeää. Valmennuksessa käydään läpi erilaiset irtisanomiseen johtavat tilanteet, käydään läpi itse irtisanomistilanne ja tehdään erilaisiin tilanteisiin sopivat irtisanomisen käsikirjoitukset. Esimiestaitojen kehityksen  jälkeen on helpompi hoitaa näitä ikäviä mutta joskus välttämättömiä tilanteita ammattimaisesti. Lue lisää!


Kannustava palkitseminen

Toimiva palkitsemisjärjestelmä houkuttelee osaavaa työvoimaa yritykseen ja sitouttaa nykyistä henkilöstöä pysymään yrityksessä. Myös muita kuin rahallisen palkitsemisen muotoja tarvitaan. Palkitsemisjärjestelmän, johon liittyy sekä taloudellista että ei-taloudellista palkitsemista, tulee olla selkeä ja oikeudenmukainen. Jokaisen tulee tietää mistä, milloin ja ketä palkitaan. Lue lisää!


Kitke kiire – luo levollisuutta, kuka kalenterisiasi täyttää?

Aikaa pitäisi olla töiden suunnitteluun, valmisteluun, suhteiden kehittämiseen, virkistäytymiseen ja itsensä kehittämiseen. Kuitenkin iso osa ajasta menee kriisien hoitamiseen, yllätyksiin ja määräajoista stressaamiseen. Tehokkaassa työyhteisössä ei sammuteta tulipaloja, vaan tehdään tulosta tavoitteiden mukaisesti. Lue lisää!


Avoimen vuorovaikutuksen kulttuuri – miten se saadaan aikaan?

Avoimuuden kulttuurin kasvattaminen haastaa esimiehet, henkilöstöammattilaiset ja koko henkilöstön työskentelemään jatkuvasti avoimuuden puolesta niin sanoissa kuin teoissakin. Johdon ja esimiesten oma esimerkki on ehdoton edellytys avoimen vuorovaikutuksen kulttuurin luomisessa. Vilpitön ja avoin keskustelu parantaa merkittävästi työyhteisön toimintaa niin henkilöstön viihtyvyyden kuin liiketoiminnan kannattavuudenkin näkökulmista. Mahdolliset ristiriidat voidaan ratkoa miettien, mikä ratkaisu edistää parhaiten työyhteisön päämäärää. Lue lisää!