HR-konsultointi ja -projektit

Kun yrityksessä ei ole riittävästi omia resursseja tai henkilöstöasioiden osaajaa, Mentoritas Oy:stä löytyy tukea ja osaamista. Tukea löytyy konsultoinnista itse projektin tai asiakokonaisuuden toteutukeen. Mentoritas Oy konsultoi ja hoitaa mm. seuraavissa aihealueissa:

  • rekrytoinnin onnistunut toteutus
  • työsopimusehtojen ja -pohjien laatiminen, työsuhteen ehtojen muuttaminen
  • henkilöstön kehittämissuunnitelmien ja -lomakkeiden laatiminen
  • esimiestyön kehittämiskäytäntöjen luominen
  • kehityskeskustelukäytöntöjen ja -lomakkeiden luominen
  • perehdyttämissuunnitelmien ja -lomakkeiden laatiminen
  • palkitsemiskäytäntöjen luominen
  • sisäisen viestinnän käytäntöjen luominen
  • työhyvinvoinnin kehittämiskäytäntöjen luominen
  • varoitus- tai irtisanomistilanteisiin valmentaminen tai tilanteiden hoitaminen ihmistä kunnioittaen.