VASTUU SINNE MINNE SE KUULUU – mikä on esimiehen, mikä työntekijän vastuulla?

Aika: 6.9. klo 13.00 – 14.30

Paikka: Webinaari

Vastuukysymykset selviksi työyhteisössä – kaikki voittavat!

Ilmoittautuminen tästä!

Miten lisätä työntekijöiden oma-aloitteisuutta, itsenäistä työotetta, joustavuutta, päätöksentekokykyä ja vastuunkantoa? Mikä on esimiehen vastuulla, mikä työntekijän, kun puhutaan työn tekemisestä ja työyhteisön jäsenenä toimimisesta. Usein esimiehet ajattelevat olevansa vastuussa lähes kaikesta, mutta eihän se niin ole. Kuorma on kohtuuton, jos kantaa vastuuta kaikesta siitäkin, mistä ei pitäisi. Vastuun antaminen ja ottaminen siellä, mihin se kuuluu, lisää työntekijöiden motivaatiota ja varmasti koko työyhteisön työhyvinvointia.

Kenelle: Johtajille, esimiehille, tiiminvetäjille, henkilöstöhallinnon ammattilaisille, joiden työhön kuuluu esimiestyön tukeminen ja kehittäminen.

Tämän koulutuksen hyödyt

Kun sisäistää oman vastuun rajat, on helpompi antaa vastuu myös muille. Tässä webinaarissa puhutaan siitä, missä kulkee oman vastuun rajat ja missä vastaavasti muiden työyhteisön jäsenten. Kuulet, miten vastuu työstä annetaan sinne, minne se kuuluu ja miten sillä tavoin lisätään kaikkien vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, rohkeutta ja samalla vahvistetaan omaa jaksamista ja keskittymistä oman työn oleellisiin asioihin. Ihminen harvoin ottaa vastuuta, jos joku muu tekee sen hänen puolestaan, mutta siinä samalla hän syö itseltään oppimisen ja onnistumisen elämyksiä. Esimiehenä haluat luultavasti vastuullisia ja motivoituneita ihmisiä ympärillesi ja siksi tämä webinaari on tarpeen. Tästä aiheesta ei ole vielä puhuttu tarpeeksi. 

Ohjelma

 1. Työyhteisön jäsenten erilaiset roolit 
  1. Rooleihin liittyvät vastuut
 2. Vastuu ja valta – tunnista, tiedä ja toimi
 3. Miten vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta lisätään?
 4. Mitä sitten, jos joku ei kanna vastuutaan?

Aikaa kysymyksille

 

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ – Kaikki voittavat, mutta miten sellainen aikaan saadaan? 

Aika: 18.9. klo 13.00 – 14.30

Paikka: Webinaari

Ilmoittautuminen tästä!

Hyvinvoivat ihmiset työyhteisössä tekevät sitoutuneesti ja tavoitteellisesti töitä. Hyvinvoivat työntekijät ovat parempia asiakastyössä ja toiminnan kehittämisessä. Työnantaja voi luoda puitteita työhyvinvoinnille, tarjota hyvää johtamista ja erilaisia keinoja tukeakseen työhyvinvoinnin kasvua ja kehitystä työyhteisössä, mutta lopulta jokainen on kuitenkin itse vastuussa siitä, miten näitä keinoja hyödyntää ja miten kantaa vastuuna omasta hyvinvoinnistaan. Hyvinvoivassa työyhteisössä on turvallinen ilmapiiri, siellä sallitaan erilaisuus ja erilaiset mielipiteet ja vuorovaikutus on rakentavaa ja toista kunnioittavaa. Miten tällaista työyhteisöä edistetään? Mikä on esimiehen, mikä työntekijän vastuulla?

Kenelle: Johtajille, esimiehille, tiimin vetäjille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille, joiden työhön kuuluu esimiestyön tukeminen ja kehittäminen

Hyödyt: Lisäät työkalupakkiisi keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen työyhteisössäsi ja pääset kiinni siihen, mikä työhyvinvoinnissa on sinun vastuullasi ja mikä ei. 

Ohjelma: 

·      Millainen on hyvinvoiva työyhteisö? 

·      Jännitteitä vuorovaikutussuhteissa tulisi vähentää – miten se tehdään?

 • Mikä edistää, mikä rikkoo avointa vuorovaikutusta?
 • Näytämme aikuisilta, emme aina kuitenkaan käyttäydy kuin aikuiset – miten aikuiseen käyttäytymiseen ohjataan?

·      Mikä on esimiehen, mikä työntekijän vastuulla?

 • Esimerkkinä toimiminen 
 • Miten toimitaan, jos omat keinot ei tuo toivottua tulosta

·      Hyvinvoivassa työyhteisössä kaikki voittavat

 

MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA ESIMIEHEN HAASTEET

Muutosjohtaminen on tämän päivän tarpeellinen johtamistaito!

Aika: 11.10. klo 13.00 – 14.30 

Paikka: Webinaari

Ilmoittautuminen tästä!

Kenelle:Johtajille, esimiehille, tiimin vetäjille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille, joiden työhön kuuluu esimiestyön tukeminen ja kehittäminen

Tässä webinaarissa käsitellään lähes jokaiselle esimiehelle tuttua työelämään liittyvää tilanne, jossa jotain on muuttumassa tai jotain pitää muuttaa. Sen lisäksi, että esimiehenä johtaa muutoksia ja muutostilanteita, joutuu myös itse sopeutumaan muutoksiin. Siksi myös omalle muutoksen käsittelylle pitäisi antaa aikaa. On helpompaa ja uskottavampaa seisoa joukkojensa edessä silloin, kun on itse sinut muutostilanteen kanssa. Silloin on helpompi myös ymmärtää ihmisten erilaiset reaktiot muutoksiin ja tukea heitä tarvittaessa. Myös muutoksen vastustajia ja sabotoijia tulisi osata käsitellä oikein valmentavan johtamisen keinoin parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi. 

Tämän koulutuksen hyödyt:Lisäät muutosjohtamisen kompetenssia ja saat selkeitä keinoja toimia muutosten johtajana. 

Ohjelma:

·      Muutos on arkipäivää 

·      Miten minä suhtaudun muutoksiin?

·      Muutosvastarinta on luonnollista

 • Mistä siinä on kysymys?
 • Miten muutosvastarintaan kannattaa suhtautua
 • Miten muutosvastarintaa vähennetään?

·      Mikä estää, mikä edistää avointa vuorovaikutusta?

·      Puuttuminen sabotointiin valmentavan johtamisen keinoin

·      Luottamus ja turvallisuus – miten lisätään?