MINÄ - ME - MENESTYS

Arvostava johtaminen, hyvinvoiva työyhteisö ja yksilön arvostus luovat kulttuurin, jonka myös asiakkaat kohtaavat. Me Mentoritaksessa yhdistämme valmennuksilla itsetuntemuksen, itseohjautuvat tiimit ja asiakaskokemuksen. Näin varmistamme yhdessä yrityksenne kanssa muutoksen, jota tulevaisuuden työ ja menestys edellyttävät.

Hyvä, innostava ja onnellinen työelämäkokemus johtaa vaikuttaviin ja tuloksellisiin asiakaskohtaamisiin. Miten aikaansaadaan onnellinen työelämäkokemus? Miten varmistetaan tuloksellinen ja vaikuttava asiakaskokemus? Miten katsoa tekemistä henkilöstön ja asiakkaan silmin?

Minä

Itsetuntemus ja erilaisuuden voima!

Hyvä itsetuntemus on avain parempaan ja merkityksellisempään elämään.  Hyvä työelämäkokemus lähtee minusta.

Me

Ihmiset yhdessä ovat yrityksen sydän!

Arvostava johtaminen, yhdessä onnistuminen, hyvinvoiva työyhteisö ja yksilön arvostus luovat kulttuurin, jonka myös asiakkaat kohtaavat. 

Menestys

Ihmiset yhdessä ovat yrityksen menestys!

Tasapainoisia, kilpailukykyisiä työyhteisöjä, yhdessä asiakkaiden kanssa kohti kasvavaa liiketoimintaa.

Kysy lisää johdolle, esimiehille ja työyhteisöille suunnatusta valmennuskokonaisuudesta info@mentoritas.fi tai p. 040-531463 / Maritta tai 050-3744191/Minna  

Kuva1sydän.png