Henkilöstöasioiden ABC esimiehille

Henkilöstöasioiden päivittäishoito on esimiesten vastuulla. Esimies kohtaa henkilöstöasioita työssään aina olipa sitten yrityksessä henkilöstöasiantuntijaa tukemassa tai ei. Moni siis joutuu hoitamaan yrityksen arvokkaimman pääoman asioita oman toimensa ohella. Eteen tulevia kysymyksiä voivat olla mm:

- Mistä voi päättää työnjohto-oikeuden perusteella?
- Miten voi muuttaa työsuhteen ehtoja?
- Mitä asioita pitää viedä yhteistoimintamenettelyyn?
- Mitä rekrytointihaastattelussa kannattaa kysyä ja mitä ei saa kysyä?
- Miten toteutetaan hyvä perehdyttäminen?
- Millaista sisäistä viestintään tarvitaan?
- Miten tuetaan työhyvinvointia ja samalla saavutetaan asetetut tavoitteet?

Päivä tarjoaa tiiviin paketin keskeisistä hr-asioista. Päivän aikana käydään työlainsäädännön ”pikakurssi” työsuhteen alkamisesta työsuhteen päättämiseen tavoitteena luoda esimiehille luottamusta toimia tarvittaessa jämäkästi ja oikeudenmukaisesti. Rekrytointi on aina merkittävä investointi ja siihen liittyy myös riskinsä. Valmennuksessa keskitytään seikkoihin, joilla  tämä tärkeä investointi hoidetaan mahdollisimman hyvin ja riskit minimoiden. Myös perehdyttämisen onnistuminen on kustannustehokkuutta tuova osa-alue ja tavoitteena onkin tunnistaa keskeiset seikat perehdyttämissunnitelmasta. Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointiin keskittyminen ovat myöskin tärkeitä osa-alueita, joihin pureudutaan valmennuspäivän aikana.

Kenelle

Esimies- ja tiiminveto tehtävissä työskentelevät, pk-yritysten johtohenkilöt ja yksikönjohtajat, henkilöstöhallinnosta vastaavat, uudet HR päälliköt- ja henkilöstöasiantuntijat.

Miksi tämä valmennus?

Hyvin hoidetut henkilöstöasiat ovat vahva kilpailutekijä yritykselle. Kun esimies tietää, miten tulee toimia erilaisissa tilanteissa ja henkilöstö voi luottaa siihen, että yrityksessä toimitaan oikeudenmukaisia pelisääntöjä noudattaen, yrityksen menestymiselle on luotu vakaa pohja. Avoimen vuorovaikutuksen kulttuuriin panostaminen ja työmotivaation ja -hyvinvoinnin lisääminen vaikuttavat merkittävästi yrityksen toimintaan. Näin kaikkien yrityksessä toimivien henkilöiden, niin esimiesten kuin työntekijöidenkin, energia kohdistuu  työhön sekä tulosten ja tavoitteiden saavuttamiseen. Päivän aikana käydään läpi tuhti paketti niistä henkilöstöasioista, joilla on todella merkitystä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää yrityskohtaisesta valmennuksesta! Pyydä tarjous p. 040-531 4637 tai info@mentoritas.fi

Seuraava avoin valmennus on 26.11.2014 Helsingissä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.