Irtisanomistilanteet – miten hoidetaan mahdollisimman hyvin?

Irtisanomistilanne on jokaisen irtisanottavan yksilön kohdalla ainutkertainen ja jo siksi irtisanojalle haastava. Haastetta lisää se, että irtisanojakin on harvoin roolistaan mielissään tai siihen tottunut. Mutta olipa tilanne irtisanojalle kuinka haastava tahansa, niin irtisanottavalle se on moninkertaisesti vaikeampi. Irtisanojan tulee osata toimia ammattimaisesti mutta aina ihmistä kunnioittaen.

Esimiehen tulee saada tietoa muutostilanteiden johtamisesta; miten muutosprosessia viedään eteenpäin, minkälaisiin reaktioihin pitäisi osata varautua työntekijän puolelta - unohtamatta myöskään irtisanomisiin liittyviä juridisia näkökulmia. Lisäksi irtisanovalla henkilöllä tulee olla irtisanomistilanteeseen käsikirjoitus ja tieto siitä, minkälaista tukea yritys voi irtisanottavalle tarjota.

Kenelle

Johtajille, esimiehille ja henkilöstöhallinnon edustajille, jotka joutuvat työnsä takia toimimaan irtisanojan roolissa.

Miksi tämä valmennus?

Irtisanojan, usein esimiesten, valmentaminen irtisanomistilanteisiin on tärkeää. Valmennuksessa käydään läpi erilaiset irtisanomiseen johtavat tilanteet, käydään läpi itse irtisanomistilanne ja tehdään erilaisiin tilanteisiin sopivat irtisanomisen käsikirjoitukset. Valmennuksen jälkeen on helpompi hoitaa näitä ikäviä mutta joskus välttämättömiä tilanteita ammattimaisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää yrityskohtaisesta valmennuksesta! Pyydä tarjous p. 040-531 4637 tai info@mentoritas.fi