Onnistu rekrytoinnissa!

Onnistuneilla rekrytoinneilla on yrityksen menestymisen kannalta suuri merkitys. Vaikka yksittäisen rekrytoinnin vaikutukset ovat nähtävissä vasta pitkän ajan kuluttua rekrytointipäätöksen tekemisestä, onnistuneiden rekrytointien avulla yritys varmistaa kilpailukykynsä säilymisen myös tulevaisuudessa. Siksi onkin tärkeää, että rekrytoinnin huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen käytetään aikaa ja vaivaa. Vain siten voidaan minimoida epäonnistuneita rekrytointeja, jotka ovat aina kaikkien osapuolten kannalta ajan ja rahan tuhlausta. Rekrytointi ja sen toteuttamistapa vaikuttavat aina myös yrityksen työnantajakuvaan.

Rekrytoinnin onnistumisen kannalta tärkeitä osa-alueita ovat:

  • rekrytointitarpeen määrittely
  • hakukanavien valinta
  • rekrytointi-ilmoituksen laatiminen
  • hakemusten käsittely
  • rekrytoinnissa huomiotava lainsäädäntö
  • rekrytointihaastattelut
  • soveltuvuusarviot
  • suosittelijoiden rooli ja
  • päätöksen tekeminen.

Näiden vaiheiden osaaminen on tärkeää, jotta rekrytoinnin riskit voitaisiin minimoida ja rekrytoinnin onnistuminen maksimoida.

Kenelle

Rekrytoiville johtajille, esimiehille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille.

Miksi tämä valmennus?

Rekrytointi on aina merkittävä investointi ja siihen liittyy riskejä. Valmennuksessa keskitytään seikkoihin, joilla  tämä tärkeä investointi hoidetaan mahdollisimman hyvin ja riskit minimoiden.

Ota yhteyttä ja kysy lisää yrityskohtaisesta valmennuksesta! Pyydä tarjous p. 040-531 4637 tai info@mentoritas.fi