Avoimen vuorovaikutuksen kulttuuri – miten se saadaan aikaan?

Toimiva tiedonkulku on yksi toimivan työyhteisön perusedellytyksiä. Työntekijöiden pitäisi pystyä luottamaan siihen, että he saavat aina sen tiedon, jolla on merkitystä heidän työnsä kannalta.

Avointa vuorovaikutusta ja avoimen vuorovaikutuksen kulttuuria ei synny johtajan tai esimiehen sanomisella, eikä toimivaa työyhteisöä synny ilman avointa vuorovaikutusta. Avoimuus on yrityksen kulttuurissa sisällä oleva toimintatapa, jonka rakentaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Vuorovaikutteinen esimiestyö on johtamistyyliltään demokraattista; siinä jokaisella työyhteisön jäsenellä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Avoimen vuorovaikutuksen kulttuuri on mahdollista saavuttaa ja ylläpitää mutta se vaatii tietoisen valinnan ja pitkäjänteisen ja johdonmukaisen työn.

Kenelle

Johtajille, esimiehille, tiiminvetäjille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille, joiden työhön kuuluu sisäisen viestinnän kehittäminen ja toteutuksen tukeminen.

Miksi tämä valmennus?

Avoimuuden kulttuurin kasvattaminen haastaa esimiehet, henkilöstöammattilaiset ja koko henkilöstön työskentelemään jatkuvasti avoimuuden puolesta niin sanoissa kuin teoissakin. Johdon ja esimiesten oma esimerkki on ehdoton edellytys avoimen vuorovaikutuksen kulttuurin luomisessa. Vilpitön ja avoin keskustelu parantaa merkittävästi työyhteisön toimintaa niin henkilöstön viihtyvyyden kuin liiketoiminnan kannattavuudenkin näkökulmista. Mahdolliset ristiriidat voidaan ratkoa miettien, mikä ratkaisu edistää parhaiten työyhteisön päämäärää.

Ota yhteyttä ja kysy lisää yrityskohtaisesta valmennuksesta! Pyydä tarjous p. 040-531 4637 tai info@mentoritas.fi