Coaching ja mentorointi

Coaching on tavoitteellista valmentamista ja tutkitusti tehokas menetelmä kun halutaan edistää yksilön ja/tai ryhmän täyden potentiaalin käyttöönottoa ja uudistumista.

Jos sinulla on työtilanne ja -asia, jonka kanssa olet solmussa, ulkopuolisesta coachaajasta on hyötyä. Coachauksessa keskitytään valmentamisen keinoin ratkaisukeskeisesti löytämään tehokkaampi ja tuloksellisempi tapa toimia.

Tavoitteellisuuden, fokusoinnin ja ratkaisukeskeisyyden avulla Coach johdattaa nopeasti ja tehokkaasti entistä tuloksellisempaan toimintaan.

Coaching soveltuu johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille sekä ryhmille – esimerkiksi esimiehille vertaisryhmänä tai luonnollisille tiimeille, kuten johtoryhmille.

Mentorointi

Oletko usein hankalien tilanteiden ja päätösten kanssa yksin ja olisi hyödyllistä saada keskustelukumppani, joka olisi sinua varten. Yhteisten keskustelujen avulla itsetuntemus kasvaa, asiat alkavat selkiytyä ja löytyy omalle persoonalle luontainen tapa toimia ja johtaa.

Mentorointi kehittää itsetuntemusta, vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, parantaa työhyvinvointia ja kehittää ammatillista osaamista – mentorin kokemusta hyödyntäen ja jakaen. Mentoroinnin tulokset näkyvät tehokkaampana työntekona ja työyhteisön jäsenenä toimimisena ja rakentaa avoimempaa, jakamiseen perustuvaa organisaatiokulttuuria. Mentorointi tuo myös uusia näkökulmia ja työkaluja ammatilliseen kehittymiseen, työhön, ihmisenä kasvamiseen ja kehittymiseen ja tasapainoiseen elämään.

Esimerkkejä tilanteista, joissa mentorista ja/tai coachista on hyötyä johtajille

Tasapaino ja hyvinvointia etsimässä

Mietitkö ammatillista kehittymistäsi? Onko sinulla haasteita töissä tai kotona? Kohtaatko ongelmia työyhteisössäsi? Mietitkö miten pitäisi toimia? Tunnetko riittämättömyyttä?  Onko kaikki ihan hyvin eikä kuitenkaan ole? Pitämällä huolta itsestäsi varmistat osaltasi työyhteisösi tuloksellisuuden ja kun sinä voit hyvin, muutkin ympärilläsi voivat paremmin. Elämän eri osa-alueiden yhdistäminen on mahdollista.

Kehity johtajana

Johtajana teet työtäsi koko persoonallasi. Tunnet, että teet parhaasi joka päivä ja kuitenkin joskus saattaa tuntua, ettei se riitä. Mietitikö, mitä henkilöstösi ja asiakkaasi todella sinulta odottavat. Johtajana olet usein hankalien tilanteiden ja päätösten kanssa yksin ja olisi hyödyllistä saada keskustelukumppani, joka olisi varauksettomasti vain sinua varten. Asiat alkavat selkiytyä ja omalle persoonalle luontainen tapa toimia ja johtaa löytyvät yhteisten keskustelujen avulla.

Uutta potkua urasuunnitteluun

Tässäkö tämä nyt oli – ura? Eläkeikään on vielä aikaa ja jotain muutakin voisi tehdä. Mutta mitä? Pohdi tilannettasi, toiveitasi ja tarpeitasi tulevaisuuden suhteen mentorin kanssa. Aikaa on tehdä ja tarttua vaikka minkälaisiin uusiin haasteisiin.

Kitke kiire, luo levollisuutta

Kiire, kiire ja kiire. Ei ehdi, on myöhässä, kaikki hoituu viime tipassa ja jatkuva kiire stressaa. Pysähdy pohtimaan tilannettasi ennen kuin vatsahaava tai sydänkohtaus pakottavat pysähtymään.

Henkilöstösuunnittelun haasteet

Pitäisikö palkata lisää henkilöstöä vai pitäisikö säästää henkilöstökuluissa? Hyvin tehty henkilöstösuunnittelu on yrityksesi tuloksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tarvitsetko tukea rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi tai tukea irtisanomistilanteeseen? Mentorilla on kokemusta vastaavanlaisista tilanteista ja mentorin ja/tai coachin avulla selviät tilanteista niin, että lopputulos on toivottu.

Johdon konsultointi

Tarvitaanko yrityksessäsi tukea strategian suunnitteluun tai sen viemiseen organisaatioon, henkilöstösuunnitteluun tai johtoryhmätyöskentelyn tehostamiseen. Mentorilla ja coachilla on kokemus ja työkalut tukea johtoa tehostamaan haluttua toimintaa ja saavuttamaan tavoitteitaan.