Arjen pyörteissä helposti unohtuu antaa aikaa itselleen ja omien tuntemuksien kuuntelemiselle.

Itsetuntemusryhmät

Millaisia tunteita, muistoja ja ajatuksia kannat mukanasi? Kuinka sukupolvien välinen vuorovaikutus ja lähisuhteet näkyvät sinussa ja vaikuttavat tämän päivän elämässäsi? Itsetuntemusryhmät tarjoavat mahdollisuuden keskittyä itseensä ja oppia tuntemaan itseään paremmin. Arjen pyörteissä helposti unohtuu antaa aikaa itselleen ja omien tuntemuksien kuuntelemiselle.

Turvallisessa ryhmässä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä lisäämme omaa itsetuntemustamme tutkimalla lähimpiä vuorovaikutussuhteitamme. Jokaisen tarina ansaitsee tulla kuulluksi. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa  ja yhden tapaamisen kesto on noin kolme tuntia.

Seuraavaa kurssia ei ole aikataulutettu. Kerro silti kiinnostuksestasi.