Kirjallisuutta

Onnellinen työntekijä -työkirja

Monella meistä työ vie ison osan elämästä ja siksi ei ole ollenkaan sama, miten tuon ajan viettää. On tärkeää opetella olemaan onnellinen työntekijä. Tämä työkirja lyhyine alustuksineen ja monine kysymyksineen ja tehtävineen voi olla yksi keino tarkastella ja pohtia, miten luoda itselle sopivampi ja parempi työelämä.

Työkirjan kysymykset ohjaavat tunnistamaan mm omia vahvuuksia, omia ankaria ajatuksia ja tapaa olla ja kehittää omaa vuorovaikutusta. Työkirjassa on paljon tilaa kirjata ylös omia pohdintoja, mikä aina selkiyttää ja konkretisoi ajatuksia. Kyky rehellisyyteen itseään kohtaan palkitsee ja itsetuntemuksen lisääntyminen vie lähemmäksi itsen näköistä, onnellisempaa työelämäkokemusta.

Kirjaa voi tilata Mentoritaksen verkkokaupasta hintaan 19,50 (sis. alv.) + postikulut.

Onnellinen työntekijä -työkirja
Henkilöstöasiantuntijan käsikirja

Henkilöstöasiantuntijan käsikirja

UUDISTETTU, ILMESTYNYT JOULUKUUSSA 2018 - Suositun kirjan uudistetussa painoksessa on huomioitu kaikki lainsäädäntöön viime vuosina tulleet muutokset.

Henkilöstöasiantuntijan käsikirjassa käydään läpi muun muassa seuraavia osa-alueita:

  • henkilöstöasiantuntijan rooli esimiestyön ja johtamisen tukena
  • henkilöstön rekrytointi, perehdyttäminen ja kehittäminen
  • työlainsäädännön lyhyt oppimäärä
  • henkilöstötietojärjestelmät
  • henkilöstötilinpäätös
  • työterveyshuolto ja työhyvinvointi
  • sisäinen viestintä.

Varsinkin pienissä yrityksissä henkilöstöasioiden hoito on usein esimiehen vastuulla. Moni joutuu hoitamaan yrityksen arvokkaimman pääoman asioita oman toimensa ohella. Ongelmatilanteita syntyy päivittäin: Missä tilanteissa saa tehdä huumetestin? Mitä asioita pitää viedä yhteistoimintamenettelyyn? Mitä rekrytointihaastattelussa ei saa kysyä? Mitkä ovat henkilöstösuunnittelun tavoitteet? Miten toteutetaan hyvä perehdyttäminen?

Hyvin hoidetut henkilöstöasiat ovat vahva kilpailutekijä yrityksille nyt ja tulevaisuudessa. Henkilöstöasioiden hyvä hoito näkyy suoraan yrityksen tuloksessa: tyytyväinen henkilöstö saa aina aikaan enemmän. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla yritys pystyy parantamaan kilpailukykyään ja tekemään tulosta.

“Henkilöstöasiantuntijan käsikirja on erinomainen apu moniin tilanteisiin työelämässä. Se antaa kattavan yleiskuvan henkilöstötyön eri osa-alueista ja käytännön toimista. Suosittelen kirjaa henkilöstöasiantuntijoiden lisäksi ehdottomasti myös esimiehille.”

-Auli Hänninen, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

Tilaa Mentoritaksen verkkokaupasta, johon pääset tästä linkistä:  Henkilöstöasiantuntijan käsikirja 6. uudistettu painos Tilaa Kauppakamarin verkkokaupasta, johon pääset tästä linkistä: Kauppakamarin verkkokauppa