Kirjat ja verkkokurssit

Verkossa

Valmentavan esimiestyön käsikirja – hoida työsuhdetilanteet valmentaen

Tervetuloa mukaan!

Esimiehenä autat työntekijöitä kehittymään, onnistumaan ja loistamaan. Valmentavassa johtamisessa esimies kannustaa, inspiroi, auttaa ja tukee työntekijöitä itseään ratkaisemaan omaan työtilanteeseensa liittyviä haasteita. Miksi? Koska vain siten työntekijä innostuu, sitoutuu, pystyy iloitsemaan onnistumisistaan ja myös oppii mahdollisista epäonnistumisista. Vastuu tekemisestä on aina siellä, missä sen kuuluukin olla. Valmentavan esimiestyön käsikirja – hoida työsuhdetilanteet valmentaen verkkomateriaali käy läpi valmentavalla johtamisotteella erilaisia työsuhdetilanteita, jotta esimiestyön arki helpottuu ja viisas vastuuttaminen toteutuu joka päivä. Valmentava johtaminen on tämän päivän johtamista!

Tässä verkkomateriaalissa tuetaan eri työsuhdetilanteiden hyvää hoitoa valmentavan esimiestyön ja johtamisen keinoin. Valmentavan esimiestyön verkkomateriaali sisältää:

 • 24 lukua, 17 alaotsikkoa
 • 75 sivua tekstisisältöä ja esimerkkikysymyksiä eri työsuhdetilanteiden hoitamiseksi valmentavalla otteella
 • 10 kpl, lyhyitä videoita, kiteyttäen käsiteltävän aiheen
 • 16 PDF tiedostoa esimerkkikysymyksiä ja tehtäviä tallennettavaksi omalle koneelle ja hyödynnettäväksi myöhemminkin
 • Satoja esimerkkikysymyksiä valmentavan otteen vahvistamiseksi eri työsuhdetilanteissa.

Kaikki esimerkkikysymykset ja erilaiset tehtävät on tallennettavissa omalle koneelle ja niitä voi hyödyntää myöhemminkin.

Tilaa lähettämällä viesti maritta@mentoritas.fi ja saat paluupostissa maksu- ja kirjautumistiedot. 

Valmentavan esimiestyön käsikirja – hoida työsuhdetilanteet valmentaen verkkomateriaalin yksittäisen käyttäjän hinta on:

125 € (+ alv 24%) / 3 kk käyttöoikeus.

Tunnukset materiaaliin ovat henkilökohtaiset. Jos haluat tilata tämän verkkomateriaalin useammalle käyttäjälle samalla kertaa, ota yhteyttä ja pyydä tarjous maritta@mentoritas.fi tai 040 531 4637.

Verkossa

Missä on asiakas – asiakaslähtöisen toiminnan ja johtamisen perusteet

Missä on asiakas? Onko asiakas kaiken keskellä yrityksen toiminnassa, prosesseissa ja tarinassa? Vai onko asiakas juuri vaihtamassa palvelun tarjoajaa ja menossa kilpailijalle? Onko asiakas teille numero, jono ja tuntematon? Vai kenties ilo ja työntekemisen tarkoitus?

Tämän materiaalin tarkoituksena on auttaa sinua esimiehenä pohtimaan ja kehittämään asiakaslähtöistä ajattelua, tekemistä ja kehittämistä. Verkkoamateriaali sisältää työsi tueksi erilaista sisältöä, videoita, tekstiä ja tehtäviä. Voit hyödyntää tehtäviä omassa työyhteisössä ja tehtävät ovat myös tallennettavissa omalle koneellesi.

Näitä teemoja käsittelemme
 • Mistä asiakaskokemus muodostuu?
 • Miksi asiakaskokemus on tärkeää?
 • Asiakaslähtöinen ajattelu on kaiken tekemisen ydin.
 • Työntekijöiden kokemus osana asiakaskokemusta.
 • Miten asiakaskokemusta voi johtaa?
 • Tavoitteet, mittarit ja asiakaspalautteet.
HR -konsultointi

Missä on asiakas – asiakaslähtöisen toiminnan ja johtamisen perusteet verkkomateriaalin yksittäisen käyttäjän hinta on:

125 € (+ alv 24%) / 3 kk käyttöoikeus.

Tilaa lähettämällä viesti maritta@mentoritas.fi ja saat paluupostissa maksu- ja kirjautumistiedot.

Tunnukset materiaaliin ovat henkilökohtaiset. Jos haluat tilata tämän verkkomateriaalin useammalle käyttäjälle samalla kertaa, ota yhteyttä ja pyydä tarjous. maritta@mentoritas.fi tai 040 531 4637.

Onnellinen työntekijä -työkirja
Kirjana

Onnellinen työntekijä -työkirja

Monella meistä työ vie ison osan elämästä ja siksi ei ole ollenkaan sama, miten tuon ajan viettää. On tärkeää opetella olemaan onnellinen työntekijä. Tämä työkirja lyhyine alustuksineen ja monine kysymyksineen ja tehtävineen voi olla yksi keino tarkastella ja pohtia, miten luoda itselle sopivampi ja parempi työelämä.

Työkirjan kysymykset ohjaavat tunnistamaan mm omia vahvuuksia, omia ankaria ajatuksia ja tapaa olla ja kehittää omaa vuorovaikutusta. Työkirjassa on paljon tilaa kirjata ylös omia pohdintoja, mikä aina selkiyttää ja konkretisoi ajatuksia. Kyky rehellisyyteen itseään kohtaan palkitsee ja itsetuntemuksen lisääntyminen vie lähemmäksi itsen näköistä, onnellisempaa työelämäkokemusta.

Tilaa lähettämällä viesti maritta@mentoritas.fi ja saat paluupostissa maksu- ja toimitustiedot.

Kirjana

Henkilöstöasiantuntijan käsikirja

UUDISTETTU, ILMESTYNYT JOULUKUUSSA 2018 - Suositun kirjan uudistetussa painoksessa on huomioitu kaikki lainsäädäntöön viime vuosina tulleet muutokset.

Henkilöstöasiantuntijan käsikirjassa käydään läpi muun muassa seuraavia osa-alueita:

 • henkilöstöasiantuntijan rooli esimiestyön ja johtamisen tukena
 • henkilöstön rekrytointi, perehdyttäminen ja kehittäminen
 • työlainsäädännön lyhyt oppimäärä
 • henkilöstötietojärjestelmät
 • henkilöstötilinpäätös
 • työterveyshuolto ja työhyvinvointi
 • sisäinen viestintä.

Varsinkin pienissä yrityksissä henkilöstöasioiden hoito on usein esimiehen vastuulla. Moni joutuu hoitamaan yrityksen arvokkaimman pääoman asioita oman toimensa ohella. Ongelmatilanteita syntyy päivittäin: Missä tilanteissa saa tehdä huumetestin? Mitä asioita pitää viedä yhteistoimintamenettelyyn? Mitä rekrytointihaastattelussa ei saa kysyä? Mitkä ovat henkilöstösuunnittelun tavoitteet? Miten toteutetaan hyvä perehdyttäminen?

Henkilöstöasiantuntijan käsikirja

Hyvin hoidetut henkilöstöasiat ovat vahva kilpailutekijä yrityksille nyt ja tulevaisuudessa. Henkilöstöasioiden hyvä hoito näkyy suoraan yrityksen tuloksessa: tyytyväinen henkilöstö saa aina aikaan enemmän. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla yritys pystyy parantamaan kilpailukykyään ja tekemään tulosta.

“Henkilöstöasiantuntijan käsikirja on erinomainen apu moniin tilanteisiin työelämässä. Se antaa kattavan yleiskuvan henkilöstötyön eri osa-alueista ja käytännön toimista. Suosittelen kirjaa henkilöstöasiantuntijoiden lisäksi ehdottomasti myös esimiehille.”

-Auli Hänninen, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

Tilaa Kauppakamarin verkkokaupasta, johon pääset tästä linkistä: Kauppakamarin verkkokauppa tai lähettämällä viesti maritta@mentoritas.fi