Mentorointi lisää itsetuntemusta, tuo uutta intoa
ja tuloksellisuutta työhön, kehittää ammatillisesti ja antaa tärkeää vertaistukea.

Mentorointi yrityksissä

Mentorointi

Kohtaatko ongelmia työyhteisössäsi? Mietitkö, miten kehittää omaa ammatillista osaamistasi? Tunnetko riittämättömyyttä? Onko kaikki ihan hyvin eikä kuitenkaan ole? Mietitkö, mitä henkilöstösi, sidosryhmäsi tai asiakkaasi sinulta odottavat? Olet usein hankalien tilanteiden ja päätösten kanssa yksin ja olisi hyödyllistä saada keskustelukumppani, joka olisi sinua varten. Yhteisten keskustelujen avulla itsetuntemus kasvaa, asiat alkavat selkiytyä ja löytyy omalle persoonalle luontainen tapa toimia ja johtaa.

Mentorointi kehittää itsetuntemusta, vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, parantaa työhyvinvointia ja kehittää ammatillista osaamista – mentorin kokemusta hyödyntäen ja jakaen. Mentoroinnin tulokset näkyvät tehokkaampana työntekona ja työyhteisön jäsenenä toimimisena ja rakentaa avoimempaa, jakamiseen perustuvaa organisaatiokulttuuria. Mentorointi tuo myös uusia näkökulmia ja työkaluja ammatilliseen kehittymiseen, työhön, ihmisenä kasvamiseen ja kehittymiseen ja tasapainoiseen elämään.

Johtajille

Mentori tukee ja kulkee rinnalla arjen haasteiden keskellä. Mentorilla on omakohtaista kokemusta johtamisesta ja erilaisista työyhteisön tilanteista – muutostilanteet, ihmissuhdevaikeudet, alisuoriutuminen tai asiakastyön haasteet. Asioiden pohtiminen yhdessä Mentorin kanssa tuo uusia näkokulmia ja/tai uusia työkaluja onnistumiseesi. Asiat alkavat selkiytyä ja omalle persoonalle luontainen tapa toimia ja johtaa löytyvät yhteisten keskustelujen avulla. Otathan pian yhteyttä. Mentorointi yrityksissä tuo uutta intoa työhösi ja vertaistukea tulokselliseen johtamiseen.

Esimiehille

Mentori tukee ja kulkee rinnalla arjen haasteiden keskellä. Mentorilla on omakohtaista kokemusta johtamisesta ja erilaisista työyhteisön tilanteista – muutostilanteet, ihmissuhdevaikeudet, alisuoriutuminen tai asiakastyön haasteet. Mentorointi yrityksissä on asioiden pohtimista yhdessä mentorin kanssa – hän tuo uusia näkökulmia ja/tai uusia työkaluja onnistumiseesi. Asiat alkavat selkiytyä ja omalle persoonalle luontainen tapa toimia ja johtaa löytyvät yhteisten keskustelujen avulla. Otathan pian yhteyttä, jotta saat uutta intoa työhösi ja vertaistukea tulokselliseen johtamiseen.

Asiantuntijoille

Mentori tukee ja kulkee rinnalla arjen haasteiden keskellä. Mentorilla on omakohtaista kokemusta asiantuntijaroolista, johtamisesta ja erilaisista työyhteisön tilanteista. Mentorointi yrityksissä tuo uusia näkökulmia ja/tai uusia työkaluja onnistumiseesi. Asiat alkavat selkiytyä ja omalle persoonalle luontainen tapa toimia löytyvät yhteisten keskustelujen avulla. Otathan pian yhteyttä, jotta saat uutta intoa työhösi ja voimaannuttavaa vertaistukea.