Minä - Me - Menestys

Valmentava johtaminen ja itseohjautuvat tiimit

Arvostava johtaminen, hyvinvoiva työyhteisö ja yksilön arvostus luovat kulttuurin, jonka myös asiakkaat kohtaavat. Me Mentoritaksessa yhdistämme valmennuksilla itsetuntemuksen, itseohjautuvat tiimit ja asiakaskokemuksen. Näin varmistamme yhdessä yrityksenne kanssa muutoksen, jota tulevaisuuden työ ja menestys edellyttävät.

Valmentava kulttuuri, koko työyhteisön valmentava työtapa ja valmentava johtaminen ovat tuloksellisen ja toimivan työyhteisön peruspilarit. 

Hyvä, innostava ja onnellinen työelämäkokemus johtaa vaikuttaviin ja tuloksellisiin asiakaskohtaamisiin. Miten aikaansaadaan onnellinen työelämäkokemus? Miten varmistetaan tuloksellinen ja vaikuttava asiakaskokemus?

Kun kiire vie ja tulokset vikisee – mitä tämä teillä tarkoittaa?

Minä

Itsetuntemus ja erilaisuuden voima!

Hyvä itsetuntemus on avain parempaan ja merkityksellisempään elämään. Hyvä työelämäkokemus lähtee minusta.

Me

Ihmiset yhdessä ovat yrityksen sydän!

Arvostava johtaminen, yhdessä onnistuminen, hyvinvoiva työyhteisö ja yksilön arvostus luovat kulttuurin, jonka myös asiakkaat kohtaavat.

Menestys

Onnelliset asiakkaat ovat yrityksen menestys!

Tasapainoisia, kilpailukykyisiä työyhteisöjä, yhdessä asiakkaiden kanssa kohti kasvavaa liiketoimintaa.

Onnellinen työntekijä -työkirja

Lisätiedot

Kysy lisää johdolle, esimiehille ja työyhteisöille suunnatusta valmennuskokonaisuudesta:

  • info@mentoritas.fi
  • 040 531 463