Minä – Me – Menestys

MINÄ – ME – MENESTYS

Hyvä, innostava ja onnellinen työelämäkokemus luo perustan vaikuttaviin ja tuloksellisiin asiakaskohtaamisiin. Miten aikaansaadaan onnellinen työelämäkokemus? Miten varmistetaan tuloksellinen ja vaikuttava asiakaskohtaaminen?

MINÄ

Itsetuntemus ja erilaisuuden voima!

Hyvä itsetuntemus on avain parempaan ja merkityksellisempään elämään.  Hyvä työelämäkokemus lähtee minusta.

ME

Ihmiset yhdessä ovat yrityksen sydän!

Arvostava johtaminen, yhdessä onnistuminen, hyvinvoiva työyhteisö ja yksilön arvostus luovat kulttuurin, jonka myös asiakkaat kohtaavat.

MENESTYS

Ihmiset yhdessä ovat yrityksen menestys!

Tasapainoisia, kilpailukykyisiä työyhteisöjä, yhdessä asiakkaiden kanssa kohti kasvavaa liiketoimintaa.

Kysy lisää johdolle, esimiehille ja työyhteisöille suunnatusta valmennuskokonaisuudesta info@mentoritas.fi tai p. 040-531463 / Maritta tai 050-3744191/Minna