Haluaisitko parantaa omaa parisuhdelukutaitoasi ja kommunikointia kumppanisi kanssa?

Rakastava valinta

Parisuhteen parhaaksi.

Onko parisuhteessanne monet asiat ihan kelvollisella tolalla, mutta silti välillä mietit, että voisiko olla paremminkin? Tuleeko joskus fiilis, kun kuuntelet toista, että ihan kuin hän puhuisi kiinaa? Tai kun itse puhut toiselle, ajattelet, miten ihmeessä hän ei ymmärrä, mitä sanon? Haluaisitko parantaa omaa parisuhdelukutaitoasi ja sitä kautta kommunikointia kumppanisi kanssa ja samalla vahvistaa omaa jaksamistasi keskellä arkea?

Lähde rohkeasti tutkimaan, minkälaiset valinnat arjessa tukevat parisuhdetta, mitä kukin toivoo, mitä pelkää, mitä himoitsee, mistä kimpaantuu ja miksi. Onko rakkaussuhteessa kysymys tahdosta vai taidosta, tunteesta vai teoista? Tuenko toiminnallani rakkaudellista suhdetta ja mitä voisin vielä aiheesta oppia? Lisääntynyt ymmärrys itseään ja muita kohtaan, näkyy myös parempana työssä jaksamisena.

Tule opiskelemaan parisuhteen perustaitoja yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Kurssilla keskitytään omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa parisuhteensa laatuun ja harjoitellaan hyvässä ihmissuhteessa tarvittavia taitoja.

Menetelmän perustana on yhdysvaltalaisen kasvatustieteen tri ja perheterapeutti Bruce Fisherin teoria parisuhteen käsikirjoituksesta, joka meidän on viisasta paljastaa itsellemme ja johon meillä on mahdollisuus tarvittaessa vaikuttaa. Tärkeintä on uteliaisuus ja sitoutuminen, halu syventää itsetuntemusta sekä paljastaa kumppanilleen sisimpänsä. Oivaltamalla toimintatapojemme ja reaktioidemme takaiset tunteet voimme parantaa kommunikointia kumppanin kanssa.

Rakastava Valinta-seminaarin taustalla on psykologi Kari Kiianmaan Suomeen tuoma  Rakentava Valinta-seminaari, joka on nyt uudistettu tämän päivän pariskuntia puhuttelevaksi kokonaisuudeksi.

Rakastava Valinta – parisuhteen parhaaksi on kuudesta tapaamisesta koostuva opetuksellinen ja ennaltaehkäisevä kokonaisuus, jossa osallistujalla on mahdollisuus tutkia omaa tapaansa toimia parisuhteessa. Keskeisenä ajatuksena on hahmottaa omia vahvuuksia sekä löytää kompastuskohtiin käytännöllisiä keinoja arjen vuorovaikutustilanteita varten. Mikä on parisuhteemme tai parisuhteitteni tarina, osaanko käydä sisäistä keskustelua itseni kanssa ja avata kumppanilleni sen avulla itselle tärkeitä asioita? Minkälainen oppi minulla on lapsuudenkodin mallina ja mitä tuon siitä parisuhteisiini?Minkälaiset ovat rakastamisen taitoni?

Tapaamiset koostuvat luento-osuuksista, keskusteluista, pienryhmätyöskentelystä sekä helpoista toiminnallisista harjoituksista.

RAKASTAVA VALINTA - parisuhteen parhaaksi seminaarisarja

Seuraavaa kurssia ei ole aikataulutettu. Pareille sopimuksen mukaan. Kerro kiinnostuksesi ryhmään osallistumisesta tai ota yhteyttä parina työskentelystä.