Vuorovaikutustaitojen kehittäminen hyödyttää koko työyhteisöä ja parantaa vastuullisuutta ja tuloksellisuutta.

Valmennukset työyhteisöille

Valmentava kulttuuri, koko työyhteisön valmentava työtapa ja valmentava johtaminen ovat tuloksellisen ja toimivan työyhteisön peruspilarit. 

Mentoritas Oy:n valmennusten tavoitteena on uuden oivaltaminen, kokemuksien jakaminen ja opitun jalostaminen omaan työyhteisöön sopivaksi. Vastuun ottaminen omasta toiminnasta ja vaikuttaminen niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa on toimivan työyhteisön perusta. Erilaisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen hyödyttää koko työyhteisöä.

Kaikki valmennukset muokataan vastaamaan ajankohtaista tarvetta. Valmennuksia toteutetaan avoimina- ja yrityskohtaisina valmennuksina, pienryhmille sekä yksittäisille tarvitsijoille.

Alla esimerkkejä työyhteisövalmennuksista.

Tuloksellinen tiimityö – erilaisuus on vahvuus!

Työ perustuu ihmisten väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Eivät yritykset käy kauppaa tuotteistaan tai palveluistaan vaan ihmiset, jotka edustavat näitä yrityksiä. Ei ole sama, miten kommunikoit eri tilanteissa. Rakentavat vuorovaikutustaidot työyhteisössä luo parempia, luottamuksellisempia ja tuloksellisempia yhteistyösuhteita ja sitä kautta parantaa yrityksen tuloksen tekemisen mahdollisuuksia.

Rakentava vuorovaikutus ja tuloksellinen yhteistyö työyhteisössä

Työ perustuu ihmisten väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Eivät yritykset käy kauppaa tuotteistaan tai palveluistaan vaan ihmiset, jotka edustavat näitä yrityksiä. Ei ole sama, miten kommunikoit eri tilanteissa. Rakentavat vuorovaikutustaidot työyhteisössä luo parempia, luottamuksellisempia ja tuloksellisempia yhteistyösuhteita ja sitä kautta parantaa yrityksen tuloksen tekemisen mahdollisuuksia.

Kitke kiire – luo levollisuutta, kuka kalenterisiasi täyttää?

Aikaa pitäisi olla töiden suunnitteluun, valmisteluun, suhteiden kehittämiseen, virkistäytymiseen ja itsensä kehittämiseen. Kuitenkin iso osa ajasta menee kriisien hoitamiseen, yllätyksiin ja määräajoista stressaamiseen. Tehokkaassa työyhteisössä ei sammuteta tulipaloja, vaan tehdään tulosta tavoitteiden mukaisesti.

Alaistaidot – miten minua tulee johtaa?

Työyhteisön viihtyvyys, toimivuus ja tuloksellisuus kasvavat, kun työntekijöillä on alaistaidot hallussaan ja rakentava lähestymistapa työn tekemiseen, sen kehittämiseen ja muutosten kohtaamiseen.